لطفا صبر کنید...

جاذبه های تاریخی مسقط را در اینجا ببینید. کی سفر در این بخش به معرفی 5 مکان تاریخی و موزه در مسقط پرداخته است. مسجد سلطان قابوس ، موزه هنر مدرن قلیا ، قلعه‌ تاریخی مطرح ، کاخ العالم و غار مجلس‌ الجن این 5 جاذبه تاریخی مسقط هستند. با کی سفر به مسقط سفر کنید.

1398/04/17

جاذبه های تاریخی مسقط را در اینجا ببینید. کی سفر در این بخش به معرفی 5 مکان تاریخی و موزه در مسقط پرداخته است. مسجد سلطان قابوس ، موزه هنر مدرن قلیا ، قلعه‌ تاریخی مطرح ، کاخ العالم و غار مجلس‌ الجن این 5 جاذبه تاریخی مسقط هستند. با کی سفر به مسقط سفر کنید.

در این نوشته با جاذبه های طبیعی مسقط و 5 جاذبه ای که در سفر مسقط نباید از دست داد ، آشنا شوید. گر شهر مقسط را به‌عنوان مقصد خود برای سفر انتخاب کنید با دیدن کوهستان‌ها، دره‌ها و فضاهای سبز شگفت‌زده خواهید شد!. این 5 جاذبه طبیعی عبارت اند از کوه اخضر ، وادی شاب ، قلعه نخل ، آبگرم های نخل و کویر وحیبا

1398/03/23

در این نوشته با جاذبه های طبیعی مسقط و 5 جاذبه ای که در سفر مسقط نباید از دست داد ، آشنا شوید. گر شهر مقسط را به‌عنوان مقصد خود برای سفر انتخاب کنید با دیدن کوهستان‌ها، دره‌ها و فضاهای سبز شگفت‌زده خواهید شد!. این 5 جاذبه طبیعی عبارت اند از کوه اخضر ، وادی شاب ، قلعه نخل ، آبگرم های نخل و کویر وحیبا