کی سفر در این نوشته به معرفی 4 مرکز خرید سقط عمان پرداخته است. این مراکز خرید عبارتند از: بازار مطرح ، بازار ماهی مسقط ، مرکز خرید سیتی پلازا و مرکز خرید العریمی . اگر به مسقط سفر می کنید پیشنهاد ما این است که حتما سری به این مراکز خرید بزنید.